La “Cena Lombardòfona” intra amix e felicità (esperiment de scritura)

L'è passada end la manera pu beŀla e joiosa la seirada de ier organizada dal sotascrivud a la mea ca'. Una "cena lombardòfona", incí l'heive ciamada, que l'è trascorruda del debon beníssim. A la cena sérem en domà quatre, contra i dex-dódex de le prevision, ma comè que se dix, l'importa mia la quantità, quan g'è la qualità.
E que qualità. Gràzie a la Simona Scuri, jornalista responsable de le co-edizion e dei dreits de vèndita forestere d'una ca' d'edizion del grup Il Sole 24 Ore e "mèntor" de queŀla que l'è la comunità lombardòfon-lingüística de la nostra rejon, gràzie al Pedre Cociancich (a l'anàgrafe italiana Pietro Cociancich), un dei ativisti lombardòfogn de Milàn pussé ativ anca end la Wikipedia en lengua lombarda e gràzie anca al Dàvid Grimm (a l'anàgrafe italiana Davide Grimi), un aultre ativista lombard de la provinça de Varés, la seirada l'è passada entra sorrís, jœg e devertiment. Segurament l'è staita una cena tant íntima quant fantàstica, que l'ha fait de conclusion a una de le conferenze del CSPL Lombardia (quí la pàgina nazionala de Facebook), el Comitat per la Salvaguàrdia dei Patrimoni Lingüístic de la rejon Lombardia, que ier la s'è tegnuda end la provinça de Bressa, ma al qual mi ho mia podud partecipar, purtrop. Ma l'è mia tut, sciore e scior. Se questa l'è staita una cena privada, l'è adré a rivar un event de portada pública, organizad de mi e de la Simona (entra i tants), del qual ve parlarô pussé enllà e del qual, pœde anticipar-v, podarîv partecipar tuts. Ve garantisse que la sarà una roba en grand!
Ensoma, una beŀla iniziativa que la s'è serrada end la manera pu bella. E savîv perquè? Perquè l'è gràzie anca a queste beŀle, ancasiben picinine, atività que la nostra lengua la tardarà a morir. Una cena a tema lingüístic endovè que bressàn, milanés e varesot i parlan entra de lor end el propi dialet. Que beŀle robe! Entant ve lasse cond el salut da part mea, de la Simona, del Pedre e del Dàvid e ve regorde de star sintonizads per le news a propòsit de... no dai, v'el dixe mia, ve lasse la sorpresona.

A prest, gent! Parlî lombard e mangî polenta, que tant per l'italiàn e per la pizza g'è sempre temp!