28 feb 2015

El nœv LoRiS

Finalment pœdi dir con tanta felicità che l'è pront el nœv standard, el nœv LoRiS2, che al deventarà con gran probabilità el nœv standard de quell blog chí. Al m'ha portad via tante ore de sonn e tanta pazienza, ma credi ind la mè ignoranza brœta compagn de l'orc che la saghe valsa la pena.

26 feb 2015

Modífica del LOriS


Bondí a tuts, car s·cets e amix. Incœ vœli domà far una precisazion.

I ènn un poc de dí che públichi nagot, ma la rexon l'è semplicíssima: sont adré a recrear un standard ortogràfic plœ "italianizad" (o mei, plœ "tradizionalista"), per quell sont ocupad. Quan che haroo completad la modífica del mè LOriS (che ciamaroo LOriZ in manera scherzosa) v'el postaroo, v'el cuntaroo e cominçaroo a far-l cognósser a tuts. Gràzie de l'atenzion e bona letura :)

21 feb 2015

El reloi l'è miga precís per tuts

Cognossii un quai amix o parent che al riva sèmper in retard? Una de quei persone che, anca se i prœvan a rivar puntuai, i ghe la fann propi miga? D'incœ al gh'è un studi che al dimostra come la saghe miga tuta colpa de la maleducazion dei persone, ma che la colpa la g'havaríss de vésser cercada ind i capacità naturai dei individui.

19 feb 2015

Quan el Photoshop al te fa deventar gross

I ènn de ier i imagin che le hann fait el gir del mond in poche ore: l'artísta e gràfic spagnœl David Lopera l'ha publigad su la so pàgina del Facebook un grup de fotografie ind i quai famose stelle internazionai i eran reatraite con 60 chili de plœ. Un procediment invers al normal lavorar d'un gràfic che al lavora con personaj famós, donca, che l'è stait compagnad da forte polémiche in tut el mond.

16 feb 2015

Lengües germanes en comparacion

L'è ja un bell po' que digue a tutes les persones que les me conosç que la lengua lombarda l'è una lengua tant similar a la cusina spagnœla (la lengua catalana) e a quella francesa (la lengua occitana), ho però gn'amò faid una bella comparacion come que la se g'ha de far.

12 feb 2015

L'Instadependenza, una droga legal

Tuts i cognossen quell che l'è el famós Instagram, no? Al gh'è chi che l'al dovra, al gh'è chi che la l'ha dovrad indel passat, al gh'è chi inveci la l'ha apena sentid nominar. Defait, però, tuts i la cognossen. Quei che i la dovra, pœ, i ènn a cognossenza de quella che mi ciami la “Instadependenza”.

10 feb 2015

L'Alleluia del Cohen

El se dix que gh'è un acord segret
que el Dàvid el sonava al re
ma so que a ti la te płax mia la música
El fa incí, un fa e un sol,
el la menor e el la major,
el re perpless el scriv jo l'alleluia

5 feb 2015

Se al vœl fiocar, lassa che al fiochi


Ah, la nev, che bella cosa. La quarça jo tut in quàter·e·quatrot e la càmbia el paesaj induna manera che la somea quasi una magia. Del dibon. Quan che sont livad su incœ e me sont metud inanz al volant de la mè màchina, hoo fait fadiga a capir indov'che seri. Ah, come l'è bella.

3 feb 2015

Provar a lavar-s no?!

Ma òstia, è-l difícil provar a lavar-s inveci de butar-s sota una cascada de perfum?! Vœli dir, che ognun al faghe quell che al vœl, al saghi ciar, ma l'è miga possíbil spuzzar compagn d'una cavra e cercar de scónder jo la spœzza con líter de perfum... perchè la spœzza la se sent de plœ, insí!

2 feb 2015

E se el Lombard al diventàss ofiçal?

L'è mia tant ciara la rexon per la quala incœ la lengua lombarda l'è gnanc'mò recognossuda e tratada compagn d'una lengua come le aultre. In fin dei cunts, de lengue compagne al lombard, ma ofiçai, ghe n'è. Prima intra tute, la lengua catalana.

1 feb 2015

Lombard, dome-ga la dignità che al se mèrita


L'è miga difícil capir che anc'mò indel 2015 la gh'è una forta “dialet-fobia” ind la nosta penísola. Che la colpa la saghe de la coltura italo-cèntriga o che la saghe de l'ignoranza dei italiàn, l'única cosa certa l'è che incœ se ta pàrlet la toa lengua ta seet un stúped.