31 dic 2015

Bon ann nœv... de La Vox Lombarda

E anca quest ann l'è andad! De quí a un par d'hore darom el benvegnid al nœv ann cond la sperança que 'l sagui el płu bell e joiós possible. Mi, a nom del mé blog, àuguri a tuts un boníssim ann nœv, płén de felicità, de joia e de sodisfaccion.
Tante experience li m'ha compagnad en quest 2015, tante amicície nœve guadegnade e tante vegłe reconqüistade. End i últim 12 mes ho emparad tant, de mi, de la mea lengua, del mé país; ho viajad a Catalunya, ho podid partecipar en prima línia a la festa de l'independença Catalana e ho descovert un po' de płu la lengua catalana. Ho havid l'oportunità de conóscer e ampłiar la mea valís moral, en part dervend anca quell blog quí que, incí·ben que l'è mai staid incí important per el mond lombardòfon, el m'ha permetid de portar enanç la mea batalła per la lengua lombarda. La Vox Lombarda l'è staid per mi un blog important, el m'ha dervid finestre e porton, el m'ha daid la possibilità de far-m conóscer a tuts voaultre e de far-v conóscer la mea lengua, el mé dialet, la mea scritura. L'è un regal del qual són feliç e reconoscent.
Ma quell que l'è important no l'è quest ann, quant płutost l'ann que vén. Mi, come italian, come lombard e come parlant minoritari, me àuguri de poder veder end el 2016 la mea lengua finalment reconoscida (almeno de la region), come anca que qui de dover el reeixi a trovar finalment un stàndard ortogràfic vàlid e coërent. Me àuguri que la nosta società la podi sensibilizar-s en su li lengüe minoritàrie e soratut que, finalment, se podi parlar lombard sença que i ne vardi mal.
An'mò una volta, un feliç ann nœv a tuts... e regordev i du hashtag importants: #sençaVergogna e #iso639_3lmo.

BON ANN NŒV, AMIC!