6 mag 2015

Da “post” a “nòta”: una forma de lombardizar li paròle

Se gh'è una ròba que i italiân i è un gran bravî a far l'è quella de cłapar paròle forestere e doperar-li end la quotidianità comè se li fudess paròle italiane. En Itàlia som, defait, completament circondaîd de paròle e expressiôn d'origen forestera, que end una manera o end un'altra i g'han contribuïd a cambiar la lengua italiana, andand a "tacar-s" a li regolâr expressiôn nostrane o andand a sostituïr-s a lore.
Paròle comè "tag", "follower", "business", "weekend", "bidet"... li fa tute part de l'abecé italian d'encœ e, oviament, anca de quell lombard. Ma è-li tute incí indispensàbeîl? El sarà miga que noaltrê preferéssem tègner li paròle forestere enveci de doperar quelle de la nòstra lengua perquè li lengue forestere i è càrique de esoterism e de "fàscin"? De secur tantíssime paròle i è indispensàbeîl, comè "bidet", per exempi, perquè i è consideràbeîl comè nòm pròpî o perquè la gh'è miga una forma vàlida end la lengua italiana (la saress d'inventar). La mea domanda l'è: è-l incí indispensàbel dir "weekend" enveci de "fine settimana" (en italian) o de "fin de setmana" (en lombard), o anca "link" enveci de "collegamento" (en italian) o de "laç" (en lombard)? Quí de sota, vœlh sotalinear-v un par de paròle forestere ("moderne") d'us comun end la lengua italiana e, donca, anca en lombard, cond en banda una mea personalíssima "propòsta" de traducion lombarda. Cłapev li paròle quí de sota comè exempi, comè idea, miga comè lej o quant altre, perquè la nòstra lengua la g'ha de vésser un point de confront, miga de òdi.

abat-jour
audience
background
backstage
badge
blog
blogger
boss
brand
break
business
card
cartoon
cash
check up
check in
check out
chewing gum
clown
comfort
coming out of the closet
community
compilation (per esempi, musical)
computer
copyright
coupon
cover
crew
default
default (andar in)
device
display
download
eco-friendly
editing
enter ("Invio")
escort (forma "elegant" de lœgia hahaha)
evergreen
fake
fashion
fast food restaurant
feature
feedback
field
fitness
flyer
follower
font (informàtic)
form (informàtic)
gang
gate
gossip
hotel
keyboard
killer
kit
know how
K.O.
leader
like (de facebook)
link
location
look
low cost
mail / e-mail
mainstream
make up
make up artist
meeting
mixer
monitor
mood
mouse (del PC)
must (per esempi: "l'è un must")
network
news
nickname
O.K.
online
outfit
outing (miga "coming out")
part time
partner
party (miga quell polític)
pendrive
policy
politically correct
post
poster
premiere
preview
privacy
profile
random
reception
record (quell dei guinness)
relax
remake
report
review
sandwich
scoop
selfie
serial
sexy
shopping
showgirl / showman
showroom
smartphone (intendud "telefonino")
snob
social network
speaker (persona)
sponsor
staff
stand
store
stress
sticker
tag (de facebook o símiï)
target
taxi
teenager
texture
ticket
tool
tutor
tweet
voucher
web site
welfare
wifi (quell de casa)
wireless (in general)
youtuber
lux de leit
públic
fonterra / fond
dré del palc
pingüin / etiqueta
blòg
blogador
padron
marca
ferm
lavorar
targueta
carton animad
diner contant
vísita de control
conferma de principi / conferma d'entrada
conferma de partença / conferma de sortida
goma de masticar / chichingoma
palhaç
asi / comodità
sortida del vestari
comunità
collecion
calcolador
dirit d'autor
copòn
coverta
squadra professional
impostaciôn predefinide
fallir
dispositiv
squerm
descargar
ecològic
elaboracion
conferma
compagnadora
clàssic
fals
fàscin
restorant svelt
caraterística / foncion
resposta / retorn
camp
forma física
volantin publicitari
següidor
(la) font
mòdul
banda, tepa
portal
chàcol
hotel
tastera / tastadura
assassín / copador
dòta / dotacion
competença
fœra combatiment
líder
me płas
laç
posicion
aspet
a bass cost
pòsta / pòsta eletrònica
tradicional
truc / imbelletadura
trucador(a)
encontre / mítin
mescłador
squerm
humor, spírit
rat, control del pointador
òblig
red
novità / notícia
scutum / scotum
d'acòrdi / va bén
en línea
vestiment
desvelar vergot deî altrê
a temp parcial
compagn / collaborador / sòci
festa
cłaveta informàtica
polítique
justament polític
nòta
pòster
prim ministre
anteprima
privadeça
profil
casüal
rececion
primat
possament / svag
refait
resocunt
revision / exam
panin / sangüis
notícia sensacional
aütofoto
série (televisiva)
seduxent / eròtic
compre / spese
dòna (fomna) o hòm del spetàcol
sala d'esposicion
telefonin / mòbil
alteçós
red social
relador / anonciador
financiador, sostegnidor
personal dependent
banquet
negòci
tension
adesiv
etiqueta
obietiv
tassí
adolescent
trama
bilhet
strument / arnés
maestre(a) / guida
chingüet / chipet
ricevuda / bon
spaci Ínternet / sit Ínternet
benésser comun
point de connession sença fîl
sençafîl
youtubador