17 mag 2015

La “Cena Lombardòfona” intra amix e felicità

L'è passada ind la manera pu bella e joiosa la serada de ier organizada dal sotascrivud a la mea casa. Una "cena lombardòfona", incí l'hive ciamada, che l'è trascorruda del debon beníssim. A la cena sérem in domà quàter, contra i dex-dódex de le prevision, ma comè che se dix, l'importa mia la quantità, quan gh'è la qualità.

E che qualità. Gràzie a la Simona Scuri, jornalista responsàbel de le co-edizion e dei dreits de vèndita forestere d'una ca' d'edizion del grup Il Sole 24 Ore e "mèntor" de quella che l'è la comunità lombardòfon-lingüística de la nostra rejon, gràzie al Péder Cociancich (a l'anàgrafe italiana Pietro Cociancich), un dei ativisti lombardòfogn de Milàn pussé ativ anca ind la Wikipedia in lengua lombarda e gràzie anca al Dàvid Grimm (a l'anàgrafe italiana Davide Grimi), un àulter ativista lombard de la provinça de Varés, la serada l'è passada intra sorrís, scherz e devertiment. Segurament l'è staita una cena tant íntima quant fantàstica, che l'ha fait de conclusion a una de le conferenze del CSPL Lombardia (chí la pàgina nazionala de Facebook), el Comitat per la Salvaguàrdia del Patrimoni Linguístic de la rejon Lombardia, che ier la s'è tegnuda ind la provinça de Bressa, ma al qual mi hô mia podud partecipar, purtrop. Ma l'è mia tut, sciore e scior. Se questa l'è staita una cena privada, l'è adré a rivar un event de portada pública, organizad de mi e de la Simona (intra i tants), del qual ve parlarô pussé inlià e del qual, pœde anticipar-v, podarîv partecipar tuts. Ve garantisse che la sarà una roba in grand!
Insoma, una bella iniziativa che la s'è serrada ind la manera pu bella. E savîv perchè? Perchè l'è gràzie anca a queste belle, ancasiben picinine, atività che la nosta lengua la tardarà a morir. Una cena a tema linguístic indovè che bressàn, milanés e varesot i parlan intra de lor ind el propi dialet. Che belle robe! Intant ve lasse cond el salut da part mea, de la Simona, del Péder e del Dàvid e ve regorde de star sintonizads per le news a propòsit de... no dai, v'el dixe mia, ve lasse la sorpresona.

A prest, gent! Parlî lombard e mangî polenta, che tant per l'italiàn e per la pizza gh'è sèmper temp!