14 gen 2016

Bilingüism en Lombardia... sí, ma cond l'inglés

Quest artícol el vœl vésser una denúncia ai tants partids polític de la sinistra italiana. Ja. Mi que són de sinistra, per la prima volta, volł criticar àmpłiament l'ideologia de sinistra. Ma tranqüily, me spłegui melł.

El problema l'è nasçud poc fa, quan que ho vist que l'è sortid quell'artícol quí, propi encœ, sul sit de La Repubblica, endovè que se cunta de la nœva proposta de lej portada enanç de la Lega Nord (Dio sol el sa quant la odii). Questa proposta la mira a oficializar la Lengua Lombarda e a "imponir-la" per lej en tuta la toponomàstica locala, come anca en tuts i cartely de li institucion. La Lega Nord, donca, la domanda que el Lombard, reconosçud a livell internacional ja de paricł any (regordi que l'UNESCO le l'ha reconosçud end el stàndard ISO 639-3 cond el códex lmo), el vegni reconosçud anca de la nosta region e 'l deventi lengua co-oficial, almeno en línia "superficial". Nissuna proposta de eliminacion de l'italian, nissuna proposta de abandonament de l'hora de inglés a scœla e de la soa sostitucion cond l'hora de lombad (pecad!). Negot de negot. La Lega la domanda nomà que una cosa existenta la sagui reconosçuda. E l'è miga tut quí: el par que la Lega la sagui anca disponible a instituïr una commission per la soa standardizacion, incí que la nosta lengua la guadegni finalment una forma stàndard. A dir la verità, per questa cosa, g'ho una paura que chao...
La cosa que però m'ha fait encassar płu de tute, perdoné'm el termen, l'è el coment del Fabio Pizzul, del Partid Democràtic:

— "Non ha senso parlare di bilinguismo lombardo-italiano. L'unico vero bilinguismo che servirebbe alla Lombardia è quello che contempera la conoscenza e l'utilizzo dell'inglese. La Lega ritiene invece prioritario promuovere l'uso di questo o quel dialetto con modalità che non fanno altro che trasformarlo in una lingua artificiale definita Lombardo Classico o Lingua Lombarda da mettere nei documenti istituzionali e sui cartelli" —

— "El g'ha miga sens parlar de bilingüism lombard-italian. L'únic ver bilingüism que 'l serveress en Lombardia l'è quell que 'l favoreix la conoscença e l'ús de l'inglés. La Lega la ved come prioritària la promocion de l'ús de "quest" o "quell" dialet con modalità que li fan negot se mia transformar-l end una lengua artificiala definida Lombard Clàssic o Lengua Lombarda de mèter end i documents institucionaly e end i cartely" —

Què dir? El pressapoquism del Fabio Pizzul l'è vergognós. Miga nomà el nega l'existença del Lombard, miga nomà el crida al bilingüism artificial (quan la realtà l'è que płu de tri milion de lombards i parla correntement tant italian quant lombard — e mi en són un exempłi), ma el demostra come l'ignorança del «tuts engualy», típica dei partids de sinistra, la vœl miga unir li persone valorizand li diference, quant płutost scancelland-li. E l'è mia incí que se fa.
El bilingüism en Lombardia l'existeix ja, el vocorr miga andar a catar-l fœ cond l'inglés. Anci. L'inglés no l'è la lengua madre dei lombards, le le sarà mai. Vardar a l'ipotétic bilingüism italian-inglés e negar el real bilingüism italian-lombard l'è vergognós, l'è un insult tant a noaultre lombards, quant a tuts quely que end el mond i combat tuts i dí per veder reconosçuda la vera lengua madre.
Per una volta, donca, me trovi completament de la banda de la Lega. Anca se la dopera la nosta lengua per rexon polítique, l'è però l'únic partid polític realment interessad a la soa salvaguàrdia e a la soa promocion. La Lega, en quest sens, l'è l'únic partid que 'l se destaca de l'ideologia italocèntrica del nost país.

Negaró fin a la mort quell que sto per dir, ma... tant de capell a la Lega Nord.

Nessun commento:

Posta un commento