16 gen 2016

LoReS... la scritura gàllica del Lombard


Finalment l'è rivad el PDF-güida en su la mea scritura, cłamada LoReS. Ve la presenti cond tuta la mea joia e el mé orgœlł e sí, el so que l'è miga un lavorar académic gné "professional", ma l'è una cosa que ho faid con tut el mé cœr e cond tuta la mea passion.
El LoReS (Lombard Restruiturad Stàndard) el se basa su la scritura gàllica en comun cond l'occitan, el catalan e, en part, el francés. El se desvilupa segond un sistema "adativ" que 'l da una forma gràfica unívoca e 'l permet una pronúncia líbera.

Ve jonti un toc del libre:
L'è important dir que, nonostant l'existeixen tante forme dialetaly e tante caraterístique diferente que li contradistingüeixen li parlade de la lengua lombarda, la comunità lingüística l'è d'acordi sul definir el lombard (se miga enfinamai l'intreg contínum gallo-itàlic) come una lengua única en quant dò parlade, anca se lontane, dentre de l'istess contínum li g'han miga bisogn de traduccion e i èn donca intellegíbely completament. L'assença atual d'un sistema de scritura unívoc l'è però forsi l'únic e fondamental pal ideològic que an'mò encœ el tén viva la convincion que "milanés e bressan i èn dò lengüe diferente". Se però, comè que vederom en questa güida, andom a analizar la lengua cond un métod "adativ", el sarà de segur płu fàcil capir que en realtà "milanés e bressan i èn du dialets d'una istessa lengua", donca, el lombard. Una concecion forsi difícil de capir per una realtà lingüística italian, que l'è usa a un concet de lengua que la preved miga forte variacion dentre d'un'intrega parlada.

Ve digui que el libre l'è scrit en italian, per una qüestion de major comprensibelità.

Siv pronts a lèger-l? Descargué'l de quí e per płaxer, lassé'm un coment quí de sota! Gràcie a tuts per la possibilità que me darev.

Editad: ho ajornad el laç del PDF. Adess poderiv descargar-l sença problemy.