29 set 2017

El se relassa el LoReS 2.0

Dòpo de płussé d'un ann, finalment ghe l'ho fada a publicar la nœva version del PDF que 'l spłega l'us de la grafia LoReS, oviament ajornada. Respet a l'ann passad, gh'è un pò de novità, vergune que v'ho jamò cuntad. Ma vedom-li quí, end una spécie de "guida picennina". Quaîl é-li li diference entrà la LoReS 1.0 e la LoReS 2.0?

El nœv PDF l'è płussé fàcil, perquè l'è meno tècnic e płussé diret. Ghe miga płu una spłegacion de ògni forma fonética de ògni lètera, ma al contrari li se spłega apena quelle régole fonétique que i è miga allòfone, que i è çoè irregolâr. End la nœva guida en su l'us del lombard LoReS, donca, podom véder súbit li régole principaîl e ensema li forme irregolâr. En płu, se cunta del plural metafonétic, que ja ve n'hivi parlad un par de meîs fa. El sparéss l'us de DS e TS, ma al contrari, se jonta sempre el circomfless per marcar jò tuît i pluraîl. Donca a prima vista el pœl somilhar tut płussé "grev", però el basta un pit d'habituden e el jœg l'è fad.
La grafia LoReS 2.0 l'è płussé coherenta cond el sistema de l'occitan e del catalan stàndard. Li sparéss li dièresi inútîl (quand que l'è miga necessari: donca podom scríver lengua-lengüe, ma anca lengua-lengue, però següir, per exempi, el g'ha de portar-la sempre, perquè mi segui [ˈseɡi, ˈseɡe] e mi següi [ˈseɡwi, ˈseɡwe] i è miga l'istess), l'è cambiad l'us de CŁ e GŁ, incí comè i è desminuîd i câs endovè que se dopera la CH enveci de la CŁ (per exempi, LoReS 1.0: Chamar > LoReS 2.0: Cłamar). La nœva grafia la g'ha anca enxubid la diferença entrà O e Ò: Quell que l'ann passad l'era grup [ɡɾup], encœ l'è grop, quell que l'era porta [ˈpɔɾtɑ] encœ l'è pòrta.
Ma... per scoprir li novità, te g'het apena de far una ròba... lèger el PDF.
Gh'è de dir, però, que la guida en sul LoReS 2.0 la va darà miga súbit un point de vista en sul dicionari stàndard (a part una picenna lista de paròle en fond) o en su li forme stàndard de qualsevœl termen. Per quell podiv wardar el DicionariLombard, constantement ajornad, que 'l mostra li forme gràfique stàndard e ensema tute li sòe pronóncie.

Donca? Siv proînt? Descarguiv quí el nœv lavorar!