26 feb 2015

Modífica del LOriS


Bondí a tuts, car s·cets e amix. Incœ vœli domà far una precisazion.

I ènn un poc de dí che públichi nagot, ma la rexon l'è semplicíssima: sont adré a recrear un standard ortogràfic plœ "italianizad" (o mei, plœ "tradizionalista"), per quell sont ocupad. Quan che haroo completad la modífica del mè LOriS (che ciamaroo LOriZ in manera scherzosa) v'el postaroo, v'el cuntaroo e cominçaroo a far-l cognósser a tuts. Gràzie de l'atenzion e bona letura :)