12 feb 2015

L'Instadependenza, una droga legal

Tuts i cognossen quell che l'è el famós Instagram, no? Al gh'è chi che l'al dovra, al gh'è chi che la l'ha dovrad indel passat, al gh'è chi inveci la l'ha apena sentid nominar. Defait, però, tuts i la cognossen. Quei che i la dovra, pœ, i ènn a cognossenza de quella che mi ciami la “Instadependenza”.
Ja, perchè dixom-el, se t'heet descovrid quell che l'è l'Instagram ta pœdeet plœ far-n senza. Tute quei fotografie, quei vídeo senza sens, tuts quei famós hashtag che a forza de scrivir-i #i #vedom #depertut, quei efets da metir ai foto, quei cœrixín, quell numerín dei followers che al se alza e al se sbassa, quei notífiche che tant i me fann diventar mats... l'Instagram l'è una droga legal. E che droga! Mi de quella droga chí vœli plœ far-n senza. Ma, è-i tuts inguai i utents de l'Instagram? Partom col dir che jeneralment i gh'è 5 tipologie de utents de l'Insty.

   La prima categoria l'è quella dei assuefads, quella de quei póvar disgraziads che ormai i g'hann plœ una vita vera, perchè tut el temp líber che i g'hann i la passan su la app a scórrer jo la pàgina principala e a metir i cœrixín ai foto dei ólter, e quan che i fan miga quell i passan el temp a far fotografie a tut quell che i veden per podir pœ metir-le su. E l'è mia un cas che i g'hann plœ foto che cavei sul co. Generalment i assuefads i dovra talment tant quella aplicazion lí che i g'hann un par de milier de followers e i g'hann miga bisògn de metir i etichete per podir ciapar una braca de likes.
   La segonda categoria l'è quella dei embriag, quella de quei che i è ja su la bona strada per deventar assuefads, ma qe i g'hann gnanc'mò tants followers e quest al ie porta a pojar-s a quei “métods” per far su followers. Al saghe ciar, tuts followers fals, che dop d'un par de mes i descomparíssen. I embriag i ènn quei che generalment sota a una foto i meten trimila hashtag perchè al se sa... i hashtag i portan likes.
   La terza categoria la ved quei utents che mi ciami i assenteists, quei che i g'hann l'Instagram, ma che i públican una foto ogni mort de papa. E sont otimist eh! El perchè i la san domà lor. Vœli dir, nissun al te òbliga a metir l'Instagram, ma dal moment che te l'heet fait, dovra-l! Sedenò, tira-l vià, no?!
   La quarta categoria l'è la mè preferida. Quei che i ne fan part i ciami i fighets, perchè i ènn quei che i è staits "obligads" a metir l'Instagram da un amix o dal fradell, ma che i la consíderan roba da sfigads e per quest i la dovran miga. Insí i g'hann un perfil completament vœd, ma chissà el perchè i g'hann plœ follower de ti.
   La quinta categoria inveci l'è quella dei spetador, quei che i g'hann l'Instagram, ma che i la dovran miga. Quests i vardan i foto dei ólter, i meten un poc de likes ogni tant e i g'hann apena una foto cargada sul propi perfil... insí, tant per far un po' de scena.

   A la fín, de qualsessia categoria ti ta feet part stà quiet, perchè l'Instadependenza la trovarà anca ti e la te portarà pian pian a deventar ún dei assuefads. Se ta seet ja part de la prima categoria, ben, al me despiax per ti. Regorda però che fœr de la finestra al gh'è un mond che al te speita, ma che al fa anca senza de tute i toe selfie úna dré a l'oltra.