23 apr 2015

Una cena a bas de lombard

Indel mes de Maj, precisament al 16, hoo pensad ben de far una roba un poc fœra del normal: una cena con tuts i mè amix che, induna manera o indun'oltra, i g'ha la passion per la lengua lombarda.
Un'idea un po' azardada, magari, dixi mia de no, ma che l'è la prima de una longa série, speri. Perchè sont de l'idea che la reviltalizazion de la lengua lombarda la g'hàbia de principiar anca de mi e quala millior forma de incentivar-la se mia quella de far una cena intregament parlada in lombard? Una serata italian-free, come che i dix i inglés, indovè che per comunicar se besognarà per forza dovrar el lombard, insí de ciapar l'us de la lengua e de l'oregia. Perchè se l'è vera che tanta gent l'è abitüada a parlar lombard in casa soa, l'è anca vera che quasi nissun l'è abitüad a sentir gent che parla la soa variant e quest al porta le persone a fadigar, quasi, a capir un'oltra variant locala. Insomma, quella cena chí la sarà un esperiment "íntim" che speri de poder portar a un ólter nivell, saríss a dir una cena al ristorant con tanta gent, prevalentement part del grup facebook "lombardòfon" del qual foo part anca mi, per ciciarar, confrontar-ç e passar una serada ind la piena essenza de la lengua lombarda.
Gh'è de segur vergun che al dix "eh ma insí ta discríminet l'italiàn". No. Oviament el fin d'una serada come quella che sont adré a organizar l'è mia quell de "discriminar" chi ch'al parla italiàn, ma l'è quell de "forzar" la gent che ja cognóss el lombard a parlar-l, per far-ga capir che l'è mia necessari parlar per forza italiàn per far-ç capir dai ólter. Ja, perchè l'è una credenza un po' generalizada, quella che le me porta a pensar che se parlem lombard in casa tut va ben, ma quan che andom fœra de ca' g'hom de parlar italiàn per far-ç capir da tuts. No! L'è una credenza sbaliada e senza sens, perchè oviament mia tuts i parla lombard, ma l'è anca vera che, soratut in paesín picinín come el mè, per esempi, andar al bar, o comprar un pachet de sigarete, o pagar a la cassa d'un supermercat l'è mia una "esculsiva italiana". Parlom lombard con tuts quei che i la capíss, perchè l'è l'única manera de portar inanz la nosta lengua.